Niezastrzeżone

Niezastrzeżone

Mimo że niezastrzeżone, producenci często dołączają do nich kartę kodową. Do dorobienia kolejnych sztuk niezbędny będzie skan lub zdjęcie karty wraz z kluczem.