Atestowane Zastrzeżone

Atestowane Zastrzeżone

Klucze zastrzeżone można podzielić na kilka kategorii, a i dyskusja nad ich właściwościami mogłaby trwać cały dzień. Jednak mają jedną cechę wspólną - każdy posiada kartę kodową, która jest niezbędna do wykonania klucza. Tu należy potwierdzić autentyczność, a co za tym idzie, niezbędne jest zdjęcie lub skan karty razem z kluczem. W skrajnych przypadkach, kiedy klucz został zgubiony, a produkt był zakupiony w naszym sklepie, np. system master-key, klucz wykonujemy wyłącznie na podstawie karty bezpieczeństwa. Produkt może zostać przekodowany odpłatnie na życzenie klienta.