EVVA

EVVA

Co to są klucze chronione? (bezpieczny klucz)

Aby maksymalnie utrudnić bezprawne kopiowanie kluczy, klucze EVVA są chronione wielopłaszczyznowo:

- Techniczne/technologiczne zabezpieczenie klucza.

Systemy zamknięć EVVA zostały opracowane w dziale konstrukcji należącym do firmy i charakteryzują się bardzo wysokim poziomem technicznym. Można je wyprodukować wyłącznie przy użyciu specjalnie skonstruowanych maszyn.

- Organizacyjne zabezpieczenie klucza.

Dodatkowe klucze mogą być zamawiane w EVVA lub u partnerów EVVA wyłącznie przez uprawnionego do tego właściciela klucza. Gwarantuje to karta bezpieczeństwa dostarczana razem z cylindrem przy jego zakupie.

- Prawne zabezpieczenie klucza.

Wszystkie systemy zamknięć oraz profil kluczy EVVA są chronione patentami.